Hdfs

Hadoop-kommandon för att hantera filer på HDFS
Topp 10 Hadoop Shell-kommandon för att hantera HDFSSkapa en katalog i HDFS vid en eller flera sökvägar. Användning: hadoop fs -mkdir <vägar> Exe...