Övervintra

Så här aktiverar du viloläge på Linux Mint
Öppna terminalen, kör sudo pm-hibernate . Din dator ska vara i viloläge....Tvinga till att kontrollera filsystemet sudo e2fsck -f / dev / vgmint / roo...