Jmeter

Så här installerar du Apache JMeter i Ubuntu
Hur laddar jag ner Apache JMeter på Ubuntu? Var är JMeter installerat på Ubuntu? Hur laddar jag ner och installerar Apache JMeter? Kan vi installera J...