Bemästra

Hur man återställer RDS Master användarlösenord på AWS
Följ dessa steg för att ändra huvudanvändarlösenordet:Öppna Amazon RDS-konsolen.Välj databaser.Välj RDS DB-instans och välj sedan Ändra. ... Ange huvu...
Hur du konfigurerar MySQL 8.0 Master Slave Replication på Ubuntu 18.04
Så här ställer du in MySQL Master-Slave Replication på Ubuntu 18.04Steg 1: Installera MySQL på huvud- och slavnoder. Ubuntu-arkiv innehåller version 5...
Hur du återställer Amazon RDS Master användarlösenord
Följ dessa steg för att ändra huvudanvändarlösenordet:Öppna Amazon RDS-konsolen.Välj databaser.Välj RDS DB-instans och välj sedan Modify. ... Ange huv...