Oauth

OAuth-inloggningshantering
Vad är OAuth-inloggning? Vad är oauth2 och hur det fungerar? Hur loggar jag in på OAuth? Vad är OAuth i REST API? Hur begär jag OAuth? Hur använder ja...
SAML vs. OAUTH
OAuth Jämförelse och skillnader. SAML (Security Assertion Markup Language) är en autentiseringsprocess. Båda applikationerna kan användas för enkel in...
Hur man auktoriserar användare med Google OAuth i nod.js
Steg 1 Skapa ett Google-klient-ID och en klienthemlighet. Vi kan skapa ett klient-ID och klienthemlighet med hjälp av dess Google API-konsol. ... Steg...