Åh-min-zsh

Så här konfigurerar du Zsh-syntaxmarkering på Linux / macOS
Hur aktiverar jag syntaxmarkering i zsh?Hur ändrar jag mina zsh-inställningar?Hur aktiverar jag zsh-plugins?Hur kör jag oh-my-zsh på Mac?Hur aktiverar...