Paket

Skicka och ta emot UDP-paket via Linux CLI
Använd nc-kommandot för att skicka och ta emot UDP-paket via nätverket. Skicka några mänskliga läsbara meningar via nc-kommandot. Fånga UDP-paketet so...