Scaleway

Så här säkerhetskopierar du filer till Scaleway Object Storage med AWS-CLI
Nedan följer stegen du måste följa för att ha en fungerande Scaleway-objektbutik redo för filöverföring.Steg 1: Registrera dig till skalvägen. Skapa e...