Splunk

Skicka loggar till Splunk på Kubernetes med Splunk Forwarder
STEG 1 Skapa en ihållande volym. STEG 2 Distribuera en app och montera den ihållande volymen. STEG 3 Skapa en konfigurationsmapp. STEG 4 Distribuera d...
Hur man skickar OpenShift-loggar och händelser till Splunk
Hur skickar jag Splunk-loggar? Hur skickar du Kubernetes-loggar till Splunk? Hur kontrollerar du om loggar vidarebefordras till Splunk? Hur får jag Op...