Tillfälliga

Rengör automatiskt oanvända tillfälliga filer i Linux
Hur rengör jag temp-filer i Linux?Vilken Systemd-enhet utlöser regelbundet rensningen av de tillfälliga filerna?Hur rensar jag temp och cache i Linux?...