Tuples

Python Tuples
Vad är tuples i Python?Vad är tuples i Python 3?Hur skapar du en tuple i Python?Hur läser du en tuple i Python?Varför behöver vi tuplar i Python?Hur f...