Uuid

Använda UUID i Python
UUID, Universal Unique Identifier, är ett pythonbibliotek som hjälper till att generera slumpmässiga objekt på 128 bitar som id. Det ger det unika när...
PostgreSQL UUID-typer och funktioner
Vad är UUID-datatyp i PostgreSQL?Vad är användningen av UUID i PostgreSQL?Vilken typ är UUID?Kan Postgres generera UUID?Vad är UUID i databasen?Är UUI...