Installera

Installera Python PIP på CentOS7

Installera Python PIP på CentOS7

Följ dessa steg för att installera pip på din CentOS-maskin:

  1. Lägg till EPEL Repository. Pip är inte tillgängligt i CentOS 7-kärnförvar. ...
  2. Installera pip. När EPEL-förvaret är aktiverat kan vi installera pip och alla dess beroenden med följande kommando: sudo yum install python-pip.
  3. Verifiera pipinstallation.

Så här aktiverar du MPM för händelser i Apache 2.4 på CentOS / RHEL 7
Redigera först Apache MPM-konfigurationsfil i din favorittextredigerare. Kommentar LoadModule-rad för mpm_prefork_module, mpm_worker_module och Un-kom...
Hur man installerar och konfigurerar Apache på Debian 10
Steg 1 Uppdatera Debian 10-systemförvaret. ... Steg 2 Installera Apache på Debian 10. ... Steg 3 Kontrollera Apache-webbserverns status. ... Steg 4 Ko...
Så här installerar och konfigurerar du Apache-webbservern på Ubuntu
Så här installerar du Apache på Ubuntu Steg 1 Installera Apache. För att installera Apache-paketet på Ubuntu, använd kommandot sudo apt-get install ap...